Kultúr-clash #hungary #budapest #mik #ikozosseg #spottr #posta #postsocialisterasociety #translationfail #nyergesvontato #7esbusz
3 notes
· #7esbusz
#budapest
#nyergesvontato
#mik
#spottr
#ikozosseg
#hungary
#postsocialisterasociety
#translationfail
#posta

Kult├║r-clash #hungary #budapest #mik #ikozosseg #spottr #posta #postsocialisterasociety #translationfail #nyergesvontato #7esbusz

  1. dmrl posted this